Reference

“Společnost ECONOMY RATING mi zajišťuje služby v oblasti ekonomického poradenství a pomáhá mi tak při rozvoji mého začínajícího podnikání. Při naší vzájemné spolupráci oceňuji především vstřícnost, pečlivost, spolehlivost a profesionalitu zaměstnanců společnosti. Doporučuji!”
Ing. Jiří Navrátil, Ph.D., www.scitechvisual.com
OSVČ
“Spolupráce se společností ECONOMY RATING na poli dotačních projektů, vzdělávání i poradenství v oblasti lidských zdrojů je výjimečná díky komplexnímu přístupu ke klientovi, naprosté profesionalitě a zkušenostem, ale i osobnímu přístupu. Výstupy byly vždy dokonale a pečlivě zpracovány a byly v nich zohledněny specifické potřeby naší společnosti. S pomocí společnosti ECONOMY RATING jsme získali dotaci a úspěšně zrealizovali dva projekty na vzdělávání zaměstnanců. Doporučujeme!”
Ing. Libor Sádlík, KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
finanční ředitel
“Při naší vzájemné spolupráci se společností ECONOMY RATING si cením flexibility jejich zaměstnanců a široké nabídky služeb, které odpovídají spektru našich požadavků a jsou poskytovány na požadované úrovni. Společnost ECONOMY RATING disponuje kvalitními poradci-kouči, jejichž znalosti jsou pro rozvoj mé společnosti velmi cenné. Do budoucna plánuji i nadále spolupracovat s touto společností při realizaci dalších projektů, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti mé společnosti.”
Jaromír Vojtěch, Hala Ostrovačice s.r.o.
jednatel společnosti
“Ve společnosti ECONOMY RATING náš mezinárodní tým vedoucích pracovníků absolvoval školení v angličtině v oblasti vedení lidí a hodnocení jejich výkonu. Oceňujeme přípravu školení na míru podle našich potřeb, co se týká obsahu i časového rozvržení, i flexibilitu lektora v průběhu školení. Pozitivně hodnotíme také vstřícné a hladké organizační zajištění školení. Bohaté praktické zkušenosti byly v diskusích s účastníky velkým přínosem a inspirací pro vlastní praxi, doporučujeme.”
Petra Glassová, Global Tele Sales Brno s.r.o.
Centre Manager Brno
“S firmou ECONOMY RATING a.s. spolupracujeme v různých oblastech (dotační projekty ESF, poradenství pro výběr pracovníků, vzdělávání) a svou ochotou, flexibilitou a pečlivostí si získala naši důvěru. Na základě těchto pozitivních zkušeností můžeme společnost ECONOMY RATING a.s. doporučit.”
Ing. Jana Majnušová, InfoTel, spol. s r.o.
vedoucí úseku ekonomicko-správního