Reference

“Při naší vzájemné spolupráci se společností ECONOMY RATING si cením flexibility jejich zaměstnanců a široké nabídky služeb, které odpovídají spektru našich požadavků a jsou poskytovány na požadované úrovni. Společnost ECONOMY RATING disponuje kvalitními poradci-kouči, jejichž znalosti jsou pro rozvoj mé společnosti velmi cenné. Do budoucna plánuji i nadále spolupracovat s touto společností při realizaci dalších projektů, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti mé společnosti.”
Jaromír Vojtěch, Hala Ostrovačice s.r.o.
jednatel společnosti
“S firmou ECONOMY RATING a.s. spolupracujeme v různých oblastech (dotační projekty ESF, poradenství pro výběr pracovníků, vzdělávání) a svou ochotou, flexibilitou a pečlivostí si získala naši důvěru. Na základě těchto pozitivních zkušeností můžeme společnost ECONOMY RATING a.s. doporučit.”
Ing. Jana Majnušová, InfoTel, spol. s r.o.
vedoucí úseku ekonomicko-správního
“Společnost ECONOMY RATING mi zajišťuje služby v oblasti ekonomického poradenství a pomáhá mi tak při rozvoji mého začínajícího podnikání. Při naší vzájemné spolupráci oceňuji především vstřícnost, pečlivost, spolehlivost a profesionalitu zaměstnanců společnosti. Doporučuji!”
Ing. Jiří Navrátil, Ph.D., www.scitechvisual.com
OSVČ
“Spolupráce se společností ECONOMY RATING na poli dotačních projektů, vzdělávání i poradenství v oblasti lidských zdrojů je výjimečná díky komplexnímu přístupu ke klientovi, naprosté profesionalitě a zkušenostem, ale i osobnímu přístupu. Výstupy byly vždy dokonale a pečlivě zpracovány a byly v nich zohledněny specifické potřeby naší společnosti. S pomocí společnosti ECONOMY RATING jsme získali dotaci a úspěšně zrealizovali dva projekty na vzdělávání zaměstnanců. Doporučujeme!”
Ing. Libor Sádlík, KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
finanční ředitel
“Ve společnosti ECONOMY RATING náš mezinárodní tým vedoucích pracovníků absolvoval školení v angličtině v oblasti vedení lidí a hodnocení jejich výkonu. Oceňujeme přípravu školení na míru podle našich potřeb, co se týká obsahu i časového rozvržení, i flexibilitu lektora v průběhu školení. Pozitivně hodnotíme také vstřícné a hladké organizační zajištění školení. Bohaté praktické zkušenosti byly v diskusích s účastníky velkým přínosem a inspirací pro vlastní praxi, doporučujeme.”
Petra Glassová, Global Tele Sales Brno s.r.o.
Centre Manager Brno